DSC05042-e1419280006807

daewoo-dvd-recorder-white-page-small-64104

savivaldybe
ŠMSM-1
daewoo-dvd-recorder-white-page-small-64104
36763MD plus
53158288_2

Pamokų laikas

 
1 pamoka: 08.00 - 08.45
2 pamoka: 08.55 - 09.40
3 pamoka: 09.50 - 10.35
4 pamoka: 10.45 - 11.30
5 pamoka: 11.40 - 12.25
6 pamoka: 12.35 - 13.20
 

Mokinių atostogos

Rudens:

2020-10-26 - 2020-10-30.

Žiemos (Kalėdų):

2020-12-23 - 2021-01-05.

Žiemos:

2021-02-15 - 2021-02-19.

Pavasario (Velykų):

2021-04-06 - 2021-04-09.

Vasaros:

2021-06-10 - 2021-08-31.

2013 – 2014 m. m.

Birželio 4 d. mokykloje vyko pamokėles būsimiems pirmokams. Jų metu mokiniai susipažino su mokyklos direktoriumi, pavaduotoja ugdymui, savo mokytojomis bei kitais mokyklos darbuotojais. Po to mokiniams buvo vedamos įdomios pamokėlės.

Gegužės 30 d. mokykloje vyko smagi mokslo metų baigimo šventė. Jos metu mokinius su mokslo metų baigimu sveikino mokyklos direktorius V. Molis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Bernotienė. Mokyklos vadovai mokiniams taip pat įteikė pagyrimo raštus už labai gerą mokymąsi, už aktyvią popamokinę veiklą, už labai gerą mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą bei už dalyvavimą Medeinukų klubo veikloje. Renginį vedė mokytoja A. Tverijonaitė – Nemand. Šventę paįvairino pramoginių šokių, folkloro, choro ir kitų būrelių pasirodymai.

Gegužės 29 d. mokykloje vyko IV klasių mokinių išleistuvių šventė. Renginio metu mokiniams buvo įteikti pradinio ugdymo pasiekimų ir pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Bernotienė.

Sveikiname IV klasių mokinius su mokyklos užbaigimu ir linkime gerų vasaros atostogų bei sėkmės naujose mokyklose!

Gegužės 29 d. Folkloro būrelis dalyvavo šventėje „Ar matai, kokie gražūs amatai?“, vykusioje Pravieniškėse. Šią šventę oganizavo ir mokinius į ją pakvietė Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla. Atsidėkodamas už pakvietimą, Folkloro būrelis mokykloje surengė savo koncertą. Po to kartu su šios mokyklos mokiniais vyko į menininkų dirbtuves, kuriose išbandė įvairius amatus.

Gegužės 29 d. II b ir II c klasių mokiniai vyko į Anykščių kraštą. Ekskursijos metu ne tik susipažino su šio krašto gamta bei žymiausiais kultūriniais objektais, bet ir kepė duoną.

Gegužės 28 d. I a klasė vyko į turistinį žygį prie Buivydiškių tvenkinių. Ten tyrinėjo augalus, vabzdžius, stebėjo paukščius. Baigė tyrimo darbus smagiai žaidė bei bendravo vieni su kitais.

Gegužės mėnesį mokykloje vyko koncertai, skirti Motinos ir Šeimos dienoms. Gegužės 19 d. savo šeimai koncertavo II d klasės mokiniai, gegužės 20 d. – III a ir III b klasių mokiniai, gegužės 21 d. – pailgintos grupės mokiniai, gegužės 22 d. – II b ir II c klasių mokiniai, gegužės 27 d. – I a ir II a klasių mokiniai, o gegužės 28 d. – I b ir I c klasių mokiniai.

Gegužės 27 d. ketvirtų klasių mokiniai pūsdami spalvotus muilo burbulus užbaigė visus mokslo metus trukusį projektą „Man įdomu…“. Projekto metu III – IV klasių mokiniai įdomiai mokėsi skaitymo, rašymo, gamtos mokslų, matematikos bei tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokiniai dirbo grupėse (po 12 ir mažiau mokinių). III klasių mokiniai mokėsi pagal tokias programas: „Mokausi verslumo“ (mokytoja L. Kvedarienė), „Aš kuriu“ (mokytoja D. Jackūnienė), „Man įdomu dirbti drauge“ (soc. pedagogė N. Namajūnienė, psichologė D. Gintalaitė), „Man įdomu tyrinėti“ (A. Benediktavičienė), IV klasių mokiniai – „Man įdomu kurti“ (mokytoja S. Vasiliauskienė), „Domiuosi matematika“ (mokytoja G. Bogdanavičienė), „Man įdomu tyrinėti“ (mokytoja I. Dobrovolskienė), „Domiuosi anglų kalba“ (mokytoja J. Augustinienė). Projektą koordinavo mokytoja I. Dobrovolskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Bernotienė.

Gegužės 27 d. III b klasės mokiniai vyko į Molėtus. Visų pirma, mokiniai aplankė Molėtų observatoriją, kurioje žiūrėjo filmą apie dangaus kūnus, apžiūrėjo didžiausią Lietuvoje moksliniams dangaus kūnų stebėjimams skirtą teleskopą. Vėliau vyko į „Žalvario parką“, kuriame žaidė netradicinius žaidimus – nuo orientacinių iki pagalvių mūšio. Išvyką vainikavo smagūs šokiai diskotekoje.

 

 

Gegužės 26 d. I a, I c ir specialiosios klasių mokiniai lankėsi Kernavėje.  Užsiėmimai vyko edukacinėje klasėje – dirbtuvėje. Po to mokiniai apsilankė H. Orakausko skulptūros studijoje – galerijoje „Šulinys“.