DSC05042-e1419280006807

daewoo-dvd-recorder-white-page-small-64104

savivaldybe
ŠMSM-1
daewoo-dvd-recorder-white-page-small-64104
36763MD plus
53158288_2

Pamokų laikas

 
1 pamoka: 08.00 - 08.45
2 pamoka: 08.55 - 09.40
3 pamoka: 09.50 - 10.35
4 pamoka: 10.45 - 11.30
5 pamoka: 11.40 - 12.25
6 pamoka: 12.35 - 13.20
 

Mokinių atostogos

Rudens:

2020-10-26 - 2020-10-30.

Žiemos (Kalėdų):

2020-12-23 - 2021-01-05.

Žiemos:

2021-02-15 - 2021-02-19.

Pavasario (Velykų):

2021-04-06 - 2021-04-09.

Vasaros:

2021-06-10 - 2021-08-31.

Priėmimas

 
Apie priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas tvarką skaitykite čia ir čia .
Priėmimo mokytis Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje komisijos darbo tvarkos aprašas.

Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai:

 
 

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų dienos mokyklos tvarka

 
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų dienos mokyklos tvarkos aprašas.
 
 

Mokyklos nuostatai

 
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos nuostatai.
 
 

Veiklos planai

 
Mokyklos 2019 – 2020 m. m. ir 2020 – 2021 m. m. ugdymo planas.

Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos  2019 – 2020 m. m. veiklos planas.
   
 
 

Veiklos ataskaitos

 
Mokyklos direktoriaus Virginijaus Molio 2019 metų veiklos ataskaita.
 
 

Tęstiniai mokyklos projektai

 
Projektas „Būkime pažįstami“.
Projektas „Medeinos skaitykla“.
Projektas „Metų ratu“.
Projektas „Pasveikinkim vieni kitus!“.
 
 

Dalyvavimas projektuose ir programose

 
ES SF paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

ES projektas „Gyvasis skaitymas“.

Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektas  „Įdomus ir auginantis įtraukusis ugdymas bendradarbiaujant“.

Programa „Pienas vaikams“.

Programa „Vaisiai mokykloms“.

Vaikų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo programa „Obuolio draugai“.
Socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“.
 
 

Dalyvavimas tyrimuose

 
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo ataskaita (2014 m.).
 
 

Pagalba mokiniui

 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudėtis.
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka.
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.

Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.
 
 

Mokinių kūryba

 
Mokinių  piešiniai.
Mokinių  proza ir poezija.
 
 

Kasdienės veiklos akimirkos

 
Foto galerija.
Video galerija.